Priser

Massagebehandling

Priser i praktiken:

  • 1 timme : 800 kr. inkl.moms (640 kr.ex.moms)
  • 1/2 timme : 550 kr. inkl.moms (440 kr.ex.moms)
  • 5-kort (5 x 700 kr): 3500 kr. inkl.moms (2800 kr.ex.moms)
  • 3-kort (3 x 750 kr): 2250 kr. inkl.moms (1800 kr.ex.moms)
    5-kortet och 3-kortet är giltigt 3 månader

Priser ute på företag:

Priset för massage ute på företag kan inte följa en statisk lista då det måste anpassas efter olika parametrar som exempelvis avstånd till arbetsplatsen, antal timmar och om parkeringsavgift tillkommer eller inte.

Grundpriset är 800 kr.ex.moms per timme vid minst 4 timmars arbete per tillfälle.

Om färre timmar önskas per tillfälle tillkommer en framkörningstaxa som får anpassas till situationen i övrigt.

Ett provtillfälle, där vi kommer till er på prov till ett därför anpassat pris, går förstås också att ordna.

Kontakta oss per telefon eller mail så tittar vi närmare på era önskemål innan vi skickar ut en offert.

Telefon Alexander Davidell: 0704 93 01 01, e-post: alexander@promassage.se