Vår filosofi

Den massage som ProMassage arbetar med är en resultatorienterad form av massage, som avser att hjälpa mot smärtor och stelhet av idag men också som förebyggande behandling för att undvika möjliga besvär i framtiden.

Massagen hjälper dina muskler att effektivare återhämta sig efter ansträngning/träning och tillåter dig därigenom att träna både intensivare och oftare. Med mjuka och flexibla muskler med god genomblödning kan du prestera på topp och dessutom minska skaderisken avsevärt.

Massagen av dina muskler, senor och bindväv ger din kropp bättre rörlighet, ämnesomsättning och cirkulation vilket inte bara förbättrar din fysiska prestationsförmåga utan ökar faktiskt även din mentala kapacitet och kreativitet.

Vid en kraftig massagebehandling utsöndrar din kropp hormoner(oxitocin) som både bekämpar stress och motverkar utsöndringen av vidare stresshormoner. Massagen kan därför användas för att kunna gå ner i varv och att motverka dom nedbrytande processer som utlöses i kroppen vid stress. Regelbundna behandlingar resulterar i konstant höjda oxitocin värden i blodet vilket tydligt minskar stressens negativa verkningar på både kropp och psyke.

Massage är kort sagt något vi alla kan ha väldigt god nytta av och vissa bör dessutom absolut använda sig av massage för att kunna prestera så bra som det krävs av dem i arbete eller sport. Att avstå från massage kan i sådana fall betyda tydligt sämre prestation och till och med onödiga skador. Att vilja prestera på topp men inte serva och ta hand om sin kropp och hälsa kan helt enkelt inte gå bra.

Har du frågor om massage kan hjälpa i ditt speciella fall så är du alltid välkommen att ringa eller maila in din fråga till oss.